Metodehåndbok for tilsyn

Utforming av tilsynsrapport og påleggstekst

Vi formidler våre undersøkelser og konklusjoner først og fremst gjennom tilsynsrapporten.

Hvis vi gjennom tilsynet avdekker brudd på regelverket, må vi følge opp at bruddene blir rettet. Dette gjør vi i tilsynsrapporten der vi påpeker hvilke regelverksbrudd vi har funnet og hva kommunen må gjøre for å rette opp egen praksis. Når vi skriver tilsynsrapporten, må vi oppfylle ulike krav i forvaltningsloven og kommuneloven. Vi formidler våre undersøkelser og konklusjoner til kommunen og andre relevante målgrupper.

Vi kan først avslutte tilsynet når det er sannsynliggjort at de påpekte bruddene er rettet opp. Målet for tilsynet er at kommunen etablerer en praksis i samsvar med regelverket.