Metodehåndbok for tilsyn

Vi skal publisere tilsynsrapporten på statsforvalteren.no

Tilsynsrapportene skal være tilgjengelig på statsforvalteren.no etter at de er sendt til kommunen.

Vi skal publisere tilsynsrapporten på statsforvalteren.no senest to uker etter at den er sendt til kommunen. Vi bør vente én dag med å publisere, slik at kommunen får anledning til å lese rapporten først. Vi må sladde taushetsbelagte opplysninger før vi publiserer.