Metodehåndbok for tilsyn

Krav om tilbakemelding om retting

Fristen for kommunen til å gi tilbakemelding om at regelverksbruddene er rettet, skal være lik rettefristen. Kommunen skal som et minimum erklære overfor oss at bruddene er rettet og gjøre rede for hvordan.

Hvis vi ønsker flere opplysninger, kan vi be kommunen supplere redegjørelsen med dokumentasjon.

Fristen skal gjelde både for selve rettingen av regelverksbruddene og tilbakemelding til oss om at rettingen er gjennomført.

Vi må fastsette konkret hvordan vi vil at kommunen skal gi tilbakemelding på at retting har skjedd. Kommunen skal som et minimum erklære overfor oss at regelverksbruddene er rettet og gjøre rede for hvordan dette har skjedd.

I tillegg må vi vurdere i det enkelte tilfellet om vi har behov for ytterligere dokumentasjon. Her bør vi ikke be kommunen om flere dokumenter enn det som er nødvendig for å ta stilling til om bruddene er rettet. Både opplysninger vi har om kommunen fra før tilsynet, og opplysninger som har kommet frem underveis, kan gi en indikasjon på om det er tilstrekkelig å be om en redegjørelse, eller om det er nødvendig med dokumentasjon for å kunne avslutte tilsynet. Hvilken type dokumenter det er aktuelt å kreve, må vi se i sammenheng med påleggstekstene og korreksjonspunktene vi har varslet. Det kan være et godt utgangspunkt å se på dokumentasjonen vi innhentet tidligere i tilsynet.