Metodehåndbok for tilsyn

Tilsynsrapport når vi har avdekket brudd på regelverket

Når vi har avdekket brudd på regelverket, skal tilsynsrapporten etterfølge den foreløpige tilsynsrapporten.