Metodehåndbok for tilsyn

Informasjon om funn i tilsynet til elever og foreldre

I de tilsynene der vi har informert elever og foreldre om at vi åpner tilsyn, skal vi informere elevrådet og foreldrerådet om funnene i tilsynet. Disse organene er elevenes og foreldrenes representanter ved barnehagen og skolen. Organene har rett til å medvirke og kan derfor bidra inn i barnehagens eller skolens arbeid med rettetiltak. 

Vi skal sende informasjonen til elevrådet og foreldrerådet samtidig som vi sender tilsynsrapporten til kommunen. Vi kan for eksempel sende sammendraget av tilsynsrapporten sammen med et følgebrev som skolen skal gi til elevrådet og foreldrerådet.