Når kommunen har oppfylt påleggene, og regelverksbruddene er rettet

Dersom vi mener det er sannsynliggjort at kommunen har rettet alle regelverksbruddene, avslutter vi tilsynet. Dette gjør vi i et eget brev, se mal under vedlegg til Metodehåndboken.

I avslutningsbrevet henviser vi til vedtaket og kommunens tilbakemelding. Vi skal i brevet påpeke at vår konklusjon bygger på våre undersøkelser i tilsynet og status på det tidspunktet brevet er datert.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!