Når kommunen ikke har oppfylt påleggene

Vi skal ikke avslutte tilsynet før det er sannsynliggjort at kommunen har oppfylt påleggene, og dermed rettet alle regelverksbruddene.

Når vi mener det ikke er sannsynliggjort at kommunen har rettet regelverksbruddene, må vi følge opp vedtaket. Det kan vi gjøre på ulike måter. Vi må vurdere hva som er mest hensiktsmessig ut fra vår kjennskap til kommunen og hvilke pålegg kommunen ikke har oppfylt.

Vi kan i et brev til kommunen konstatere at pålegget ikke er oppfylt, og gi kommunen en ny frist for retting. Det er viktig at vi i brevet gir uttrykk for at vi ser alvorlig på at regelverksbruddene fortsatt pågår. For å understreke alvoret i sitasjonen, kan vi adressere brevet til et overordnet nivå i kommunen, eller sende i kopi til et overordnet nivå i kommunen. En annen måte å understreke alvoret på, er at brevet sendes av selve fylkesmannen.

Vi kan gjennomføre møter med kommunen der hensikten er at vi påpeker alvoret i situasjonen og at kommunen kan gi oss en redegjørelse for rettingen. Vi kan understreke alvoret i situasjonen ved at overordnet nivå i kommunen blir invitert til å delta på møtet. I tillegg kan selve fylkesmannen delta.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!