Oppfølging av vedtaket

Vi skal ikke avslutte tilsynet før det er sannsynliggjort at kommunen har oppfylt påleggene og dermed rettet alle regelverksbruddene.

Når kommunens frist for å oppfylle påleggene i vedtaket og gi tilbakemelding til oss er utløpt, må vi ta stilling til om vi kan avslutte tilsynet.

Ut fra kommunens erklæring og redegjørelse, samt eventuell annen informasjon vi har bedt om eller mottatt i perioden, må vi vurdere om retting er sannsynliggjort. Vi må altså vurdere om endringen er tilstrekkelig til å konkludere med at påleggene er oppfylt og regelverksbruddene faktisk er rettet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!