Metodehåndbok for tilsyn

Når kommunens retting viser nye brudd

I noen tilfeller vil vi oppleve at kommunen ikke har lykkes med sine rettingstiltak, men tvert imot har gjort nye brudd gjennom tiltakene. Hvis de nye regelverksbruddene fører til nye pålegg, skal vi varsle kommunen på nytt etter forvaltningsloven § 16. Det er kun regelverksbrudd og varslede påleggstekster som var med i foreløpig tilsynsrapport, som vi kan vedta uten nytt forhåndsvarsel til kommunen. Et nytt forhåndsvarsel gjør vi gjennom et eget brev. Kommunen skal få minst to uker til å kommentere det nye forholdet.

Nye korreksjonspunkter under påleggstekster som allerede ble varslet i foreløpig tilsynsrapport, utløser ikke samme plikt til nytt varsel. Vi skal skrive nye korreksjonspunkter inn i vedtaket under påleggsteksten de hører inn under.