Metodehåndbok for tilsyn

Når kommunen har oppfylt alle påleggene, og regelverksbruddene er rettet

Hvis vi mener det er sannsynliggjort at kommunen har rettet alle regelverksbruddene, det vil si at vi kan besvare alle kontrollspørsmålene med ja, avslutter vi tilsynet. Dette gjør vi i et eget brev, se mal under vedlegg til Metodehåndboken.

I avslutningsbrevet henviser vi til vedtaket og kommunens tilbakemelding. I brevet skal vi påpeke at vår konklusjon bygger på våre undersøkelser i tilsynet og status på det tidspunktet brevet er datert.