Metodehåndbok for tilsyn

Informasjon om rettetiltak til elever og foreldre

I de tilsynene der vi har informert elever og foreldre om at vi åpner tilsyn, skal vi informere elever og foreldre om kommunens rettingstiltak. Vi gjør dette for å følge opp informasjonen vi ga til elevene og foreldrene da vi åpnet tilsynet. De skal få vite at tilsynet er avsluttet, og hva det eventuelt har ført til av endringstiltak. Informasjonen har som hensikt å stimulere elever og foreldre til å bli pådrivere og støttespillere for at endringstiltakene blir realisert i praksis ved barnehagen og skolen. Informasjonen skal i tillegg ivareta vår plikt til å informere elever og foreldre som har vært direkte involvert i tilsynet.

Vi skal sende informasjonen til elever og foreldre samtidig med brevet til kommunen der vi avslutter tilsynet. Vi bør oppsummere hovedinnholdet i rettingstiltakene i et eget brev som kommunen skal gi til elevene og foreldrene. Når det ikke er brudd på regelverket, skriver vi at vi ikke fant brudd innenfor temaene i tilsynet.