Når kommunen ikke har rettet alle regelverksbruddene, eller har begått nye brudd

Når vi konkluderer med at kommunen ikke har rettet alle regelverksbruddene fra tilsynsrapporten, skal vi vedta pålegg om retting.

Dersom vi konkluderer med at kommunen ikke har rettet alle regelverksbruddene som vi påpekte i tilsynsrapporten, skal vi vedta pålegg om retting. Dette gjelder uavhengig av årsaken til at regelverksbruddene fortsatt består.

Vi skal ikke gi en ny rettefrist etter kommuneloven § 60 d dersom kommunen ikke klarte å rette på første forsøk. Vedtak med pålegg om retting er et eget tema.

I noen tilfeller vil vi oppleve at kommunen ikke har lykkes med sine rettingstiltak, men tvert imot har gjort nye brudd gjennom tiltakene.

Dersom vi konkluderer med at vi må gi nye pålegg, må vi sende kommunen et nytt forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16. Dette gjør vi i et eget brev.

Dersom de nye regelverksbruddene fører til nye pålegg, skal vi varsle kommunen på nytt. Det er kun regelverksbrudd og varslede påleggstekster som var med i tilsynsrapporten, som vi kan vedta uten nytt forhåndsvarsel til kommunen. Et nytt forhåndsvarsel gjør vi gjennom et eget brev.

Kommunen skal få minst to uker til å kommentere det nye forholdet, jf. forvaltningsloven § 16. Vi må gjøre en konkret vurdering av om kommunen skal få en ny periode for retting etter kommuneloven § 60 d. Det kan for eksempel ha betydning hvor nær sammenheng det er mellom det opprinnelige forholdet kommunen skulle rette og det nye forholdet.

Nye korreksjonspunkter under påleggstekster som allerede ble varslet i tilsynsrapporten, utløser ikke samme plikt til nytt varsel. Vi skal skrive nye korreksjonspunkter inn i vedtaket under påleggsteksten de hører inn under.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!