Når kommunen har rettet alle regelverksbruddene, kan vi avslutte tilsynet

Når vi konkluderer med at kommunen har rettet alle regelverksbruddene, avslutter vi tilsynet i et eget brev.

Dersom vi vurderer det som sannsynliggjort at kommunen har rettet alle regelverksbruddene, det vil si når vi kan besvare alle kontrollspørsmålene med ja, avslutter vi tilsynet.

Vi avslutter tilsynet i et eget brev hvor vi henviser til tilsynsrapporten og kommunens tilbakemelding, se mal under vedlegg til Metodehåndboken.

Vi skal i brevet påpeke at vår konklusjon bygger på våre undersøkelser i tilsynet og status på det tidspunktet brevet er datert.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!