Kommunens tilbakemelding om retting

Når vi har mottatt kommunens tilbakemelding, må vi vurdere om vi kan avslutte tilsynet, eller om vi må fatte vedtak med pålegg om retting.

Vi har fortsatt ansvaret for å opplyse saken godt nok til at vi kan konkludere.

Når fristen for kommunen til å rette regelverksbruddene og gi tilbakemelding er utløpt, må vi ta stilling til om vi kan avslutte tilsynet, eller om vi skal fatte vedtak med pålegg om retting. Ut fra kommunens erklæring, eventuell dokumentasjon og andre opplysninger vi har mottatt i retteperioden, må vi vurdere om retting er sannsynliggjort. Vi må vurdere om tiltakene som kommunen har iverksatt, er tilstrekkelig til at vi kan konkludere med at bruddene på regelverket faktisk blir rettet.

Vi har fortsatt en plikt til å opplyse saken. Dersom vi er usikre på faktum, må vi innhente mer dokumentasjon eller redegjørelser. I noen tilfeller kan det være at vi bør gjennomføre nye intervjuer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!