Metodehåndbok for tilsyn

Kommunens tilbakemelding om retting

Når vi har mottatt kommunens tilbakemelding, må vi vurdere om vi kan avslutte tilsynet.

Vi har fortsatt ansvaret for å opplyse saken godt nok til at vi kan konkludere.

Når fristen for kommunen til å rette regelverksbruddene og gi tilbakemelding er utløpt, må vi ta stilling til om vi kan avslutte tilsynet. Ut fra kommunens erklæring, eventuell dokumentasjon og andre opplysninger vi har mottatt, må vi vurdere om retting er sannsynliggjort. Vi må vurdere om tiltakene som kommunen har iverksatt, er tilstrekkelig til at vi kan konkludere med at bruddene på regelverket faktisk blir rettet.

Vi har fortsatt en plikt til å opplyse saken. Hvis vi er usikre på faktum, må vi innhente mer dokumentasjon eller redegjørelser. Vi kan gjennomføre nye intervjuer hvis det er nødvendig.