Metodehåndbok for tilsyn

Informasjon til barn og unge

Vi har et særskilt ansvar for å formidle våre tilsynsresultater til berørte barn og unge på en måte som er egnet for dem. 

Vi plikter å ivareta barns rett til involvering og medvirkning i tilsynene våre. Etter barnekonvensjonen artikkel 12 skal barn få anledning til å bli hørt. Dette innebærer at vi skal formidle våre tilsynsresultater til dem når temaet for tilsynet tilsier det.

I saker der barn og unge har deltatt i tilsynet, eller av andre årsaker er direkte berørt av utfallet i en tilsynssak, skal vi sørge for at disse får tilpasset informasjon om tilsynsresultatene.

Vi må bruke en form og et språk som egner seg for denne målgruppen. Det er dessuten viktig at vi konsentrerer oss om hvilke konsekvenser resultatene har for de barna det angår.

Mulige måter å informere barn om tilsynsresultatene:

Egen tekst: Gjennom en egen tekst kan vi beskrive tilsynet, resultatene og hvilke konsekvenser det har. Vi kan lage skrivet for elevrådet eller foreldrerådet og be kommunen eller foreldrene om å formidle det videre, eller vi kan selv gjennomgå det med elevene. Den samme teksten kan vi legge på statsforvalteren.no.

Eget møte: Vi kan invitere elever som har deltatt i tilsynet, til et sluttmøte. Det er som regel mer nyttig å ha et eget møte med dem, enn å invitere dem til sluttmøtet med kommunen. Vi bør tilpasse innholdet og språket, og det vil kanskje være lettere for dem å spørre om ting de lurer på. På et slikt møte skal vi tilby elevene å ha med seg en voksen.