Metodehåndbok for tilsyn

Formidling av tilsynsresultatene til andre enn kommunen

Vi skal formidle tilsynsresultater til andre enn kommunen. Hvordan vi formulerer oss, er avhengig av hvem vi henvender oss til.