Grunnlag for karakteren i norsk muntlig

En skriftlig prøve i fag kan være en del av vurderingsgrunnlaget i muntlig, så lenge den kombineres med og ses i sammenheng med elevens muntlige formidlingskompetanse.

Gjelder

Vi har fått et spørsmål om skriftlige prøver kan brukes til å sette karakter i norsk muntlig.

Bredt vurderingsgrunnlag

Lovverket sier at standpunktkarakterene i fag skal basere seg på et bredt vurderingsgrunnlag, som samlet viser kompetansen eleven har i faget. I hvert fag er grunnlaget for vurdering i fag kompetansemålene i faget. 

Innholdet i læreplanen for norskfaget

Norsk og språkfagene har både muntlig og skriftlig standpunktkarakter. I norsk er muntlige tekster og skriftlige tekster sidestilte hovedområder med egne kompetansemål for muntlig og skriftlig formidling.

Men læreplanen har også to hovedområder som er felles for muntlig og skriftlig, nemlig sammensatte tekster og språk og kultur. Læreplanen har derfor flere kompetansemål som beskriver hvilket fagstoff elevene må kunne, og som ikke er spesifikt knyttet til skriftlig eller muntlig kompetanse.

Grunnlag for karakter i norsk muntlig

Karakteren i norsk muntlig må i hovedsak bygge på kompetansemålene i hovedområdet for muntlige tekster, på samme måte som de to skriftlige karakterene bygger på hovedområdet for skriftlige tekster.

Karakter i norsk muntlig kan derfor ikke settes på bakgrunn av skriftlige prøver alene, men den kompetansen eleven har vist på en skriftlig prøve i fagstoff kan være en del av vurderingsgrunnlaget.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!