Regelverk for karakterer og underveisvurdering

Elevene har rett på underveisvurdering på alle trinn, fra 1. trinn i grunnskolen og ut videregående opplæring. Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og som grunnlag for tilpasset opplæring. Sluttvurdering skal gi informasjon om nivået til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutningen av opplæringen i faget. Sluttvurdering er for eksempel standpunktkarakter og eksamenskarakterer.

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-1 fjerde ledd, 3-3, 3-11, 3-12 og 3-13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!