Bruk av tvang i skolen

Opplæringsloven har ikke hjemmel til å bruke tvang eller andre inngripende tiltak overfor elever, men etter andre regler er det en viss adgang til å bruke tvang eller andre inngripende tiltak overfor elever når dette er nødvendig.

Det kan oppstå situasjoner hvor skolens personale opplever at det er nødvendig å gripe inn overfor en elev. Artikkelen under skal bidra til at skoleeiere, skoleledelsen og ansatte kjenner til regelverket knyttet til bruk av tvang mot elever.

Vi ønsker også å klargjøre ulike temaer som dreier seg om tvang, eller det som anses som tvang.

Artikkelen er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!