Privat hjemmeundervisning Udir-5-2013

11. Fylkesmannens tilsynsansvar

I følge opplæringsloven § 14-1 er det Fylkesmannen som fører tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller de pliktene de er pålagt i eller i medhold av opplæringsloven. (De såkalte kommunepliktene.) Det betyr at Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunene fører tilsyn med den private hjemmeundervisningen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!