Handtering av legemiddel i barnehage, skole og skolefritidsordning

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har saman gitt ut rundskriv I-5/2008 «Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning».

Formålet med rundskrivet er å gi ein gjennomgang av dagens regelverk og gi nokre tilrådingar om rutinar for å handtere legemiddel i barnehagar, skolar og skolefritidsordningar. Formålet er å avklare ansvarsforhold og medverke til god kommunikasjon mellom foreldre, dei pedagogiske institusjonane, rekvirerande lege og det personellet som skal hjelpe til med legemiddelhandteringa.

Til rundskrivet på regjeringen.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!