Endringer i rundskrivet

Endringer i rundskrivet (20. desember 2017):

  1. I punkt 2 avklares det i hvilken grad rettighetene gjelder på skoleveien.
  2. I punkt 6.3.1 omtales helsesøstre og PP-rådgivere.
  3. I punkt 6.3.2 omtales bussjåfører og drosjesjåfører.
  4. I punkt 6.4.2 er en feil i lovhenvisning er rettet opp.
  5. I punkt 7.2 og 7.5 er omtalen av «særlige grunner» rettet opp. Fylkesmannen kan ikke ta fortidige saker til behandling.
  6. Punkt 7.9 er delt opp, slik at andre til siste avsnitt er ny 7.10. Det som var 7.10 er nå 7.11.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!