Gjensitting

Gjensitting er en lovlig sanksjon for brudd på ordensreglement etter opplæringsloven

Gjelder

Kommunen og fylkeskommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunn- og videregående skole. Ordensreglementet skal blant annet inneholde regler om hvilke tiltak som skal kunne brukes mot elever som bryter reglementet. Det følger av opplæringsloven § 2-9 og § 3-7 første ledd. Bortsett fra bortvisning, angir ikke opplæringsloven hvilke tiltak som kan benyttes mot elever som bryter reglementet. Det fastsettes likevel uttrykkelig at fysisk refsing og annen krenkende behandling ikke kan benyttes. Forarbeidene nevner imidlertid tiltak som muntlig eller skriftlig påtale fra lærer eller rektor, gjensitting og parade.

Gjensitting er en lovlig sanksjon

Utdanningsdirektoratet legger etter dette til grunn at gjensitting er en lovlig sanksjon for brudd på ordensreglement etter opplæringsloven. Det understrekes at det til vanlig vil gjelde et prinsipp om at sanksjonen må stå i forhold til reglementsbruddet, og at eleven har anledning til å forklare seg før spørsmålet om sanksjon blir avgjort. Ordensreglementets sanksjoner kan heller ikke benyttes som kollektiv avstraffelse av elevgrupper, men må målrettes mot den eller de elevene som har brutt reglementet.

Skolen kan ikke bruke makt

Utdanningsdirektoratet understreker til sist at opplæringsloven ikke har bestemmelser for å tvangsgjennomføre sanksjoner. Det kan dermed ikke brukes makt for å tvinge en elev til å sitte igjen etter timen. Dersom eleven nekter å sitte igjen kan dette imidlertid få ytterligere konsekvenser for eleven.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!