Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2017

Endringer

Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-01-2016 

Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 i grunnskole og i videregående opplæring. Bestemmelser om fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen som gjelder skoleåret 2017-2018, går fram av vedleggene til dette rundskrivet.

For skoleåret 2017-2018 er det gjort følgende endringer i fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen:

Endringer på 1.-10.trinn

Forsøkslæreplan i programmering valgfag

Læreplanen er gjort tilgjengelig for alle skoler som ønsker å ta den i bruk for perioden 2017-2019. Skoler som alt er deltakere i forsøk med programmering valgfag på ungdomstrinnet, fortsetter i forsøket, se punkt 2.1.2 i vedlegg 1.

Endringer i videregående opplæring

Nye lærefag

  • Maritim elektriker Vg3, utdanningsprogram for elektrofag
  • Grafisk produksjonsteknikk Vg3, utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon

Endring 28.09.2017

Tekst under punkt 2.1.3 Fastsatt timetall som omhandler friskoler er endret.

Tidligere versjoner av rundskrivet

Utgåtte rundskriv

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2016

Gyldig fra: 31.07.2016 til: 31.07.2017

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015

Gyldig fra: 31.07.2015 til: 31.07.2016

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2014

Gyldig fra: 31.07.2014 til: 31.07.2015

Udir-1-2013 Kunnskapsløftet fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 01.08.2013 til: 31.07.2014

Udir-1-2012 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 10.07.2012 til: 10.07.2013

Udir-1-2011 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 10.07.2011 til: 10.07.2012

Udir-8-2010 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 10.07.2010 til: 10.07.2011

Udir-8-2009 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Gyldig fra: 10.07.2009 til: 10.07.2010

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!