Klage på vurdering

Praksisbrevkandidater har rett til å klage på vurdering av praksisbrevprøven etter samme ordning som klage på vurdering av kompetanseprøven etter forskriften § 5-14. Det betyr at klageinstans for klage på vurdering av praksisbrevprøver følger hovedregelen i forvaltningsloven § 28 om klageinstans. Det vil i praksis være fylkestinget eller en fylkeskommunal klagenemnd som behandler klagen. Klageinstansen vurderer om prøven er gjennomført i samsvar med forskriften § 3-60.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!