Tildeling av tilskudd til kommersielle eller ideelle barnehager

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en tolkningsuttalelse som omhandler tildeling av tilskudd til «ideelle» og «kommersielle» barnehager. I uttalelsen vurderer departementet spørsmålet om kommunen ved tildeling av tilskudd kan sette som vilkår at barnehagen ikke tar utbytte, og spørsmålet om kommunen ved avgjørelsen om å tildele tilskudd kan vektlegge om barnehagen tar sikte på å ta ut utbytte eller ikke.

Gjelder

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!