Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014

§ 14 Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. mars 2004 nr. 539 om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd.

Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!