Veileder: Godkjenning av barnehager

Denne veilederen gir informasjon om kravene til godkjenning av barnehager, og råd om hvordan kommunen skal håndtere søknader og klager.

Barnehagen spiller en viktig rolle i alle norske kommuner. Det er kommunen som sitter med hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. 

Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang. Godkjenningsordningen skal sikre at det etableres gode barnehager. Kommunen skal allerede i etableringsfasen se til at barnehagelovens krav vil bli fulgt og at det for øvrig legges opp til en forsvarlig virksomhet.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!