Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage

Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage trer i kraft 1. august 2018. 

Les bestemmelsen her.

Personer med et annet førstespråk enn norsk eller samisk, må ha avlagt en norskprøve.

I tillegg må de ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon. Nivåene A2 og B1 skal tilsvare nivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Kravet om norskprøve gjelder ikke for:

  • stillinger som styrer eller pedagogisk leder
  • stillinger i barnehager som gir et tilbud på et annet språk enn norsk
  • personer som har gjennomført opplæring i norsk i grunnskolen eller på videregående skole og fått bestått karakter i faget
  • personer som har minst fem års relevant arbeidserfaring fra en norskspråklig barnehage eller skole
  • personer som har dansk eller svensk som førstespråk

Hvis det er pedagogisk forsvarlig, kan barnehageeier ansette personer som ikke oppfyller norskravet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!