Informasjon om tilskuddssatser til foreldrebetaling

Kommuner som har egne kommunale barnehager, skal fatte vedtak om tilskuddssatser for 2019 til barnehagene innen 31. oktober 2018.

Foreløpige tilskuddssatser

I beregningen av tilskuddssatser må kommunen bruke maksprisen for foreldrebetaling i forslaget til statsbudsjett. Maksprisen for foreldrebetaling fastsettes endelig i statsbudsjettet.

Dette gjelder også for kommunal deflator (samlet prisendring i kommunesektoren i prosent fra året før). Derfor må kommunene ta forbehold om at vedtakene kan bli omgjort, hvis endelig makspris og deflator avviker fra kommunens forslag, jf. forvaltningsloven § 35 siste ledd.

Makspris er kroner 2 990 per måned fra 1. januar 2019 og kroner 3 040 per måned fra 1. august 2019. Foreslått deflatorer er 3,0 for 2018 og 2,8 for 2019.

Unntak: kommunens plikt til fatte vedtak om sats

Kommunens plikt til å fatte vedtak om satser innen 31. oktober gjelder ikke for satsene som fastsettes på nasjonalt nivå av Kunnskapsdepartementet. Dette omfatter:

  • Kapitaltilskuddet til ordinære barnehager
  • Driftstilskuddet til ordinære barnehager i kommuner som ikke har egne ordinære barnehager
  • Driftstilskuddet til familiebarnehager i kommuner som ikke har egne familiebarnehager
  • Tilskuddet til åpne barnehager i kommuner som ikke har egne åpne barnehager
  • Tilskuddet til pedagogisk bemanning

Kunnskapsdepartementet fastsetter disse satsene i forskrift om tilskudd til private barnehager.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!