Endringer i barnehageloven

1. januar 2021 ble barnehageloven endret. 

Dette er de viktigste endringene i loven:

  • nytt kapittel om psykososialt barnehagemiljø
  • internkontroll i barnehagen
  • krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private barnehager
  • Utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. 

Trygt og godt i barnehagen

Barnehagen har fått nytt regelverk for barnehagemiljø. Det nye kapittelet skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. Les mer om nytt regelverk for barnehagemiljø her. 

Internkontroll i barnehagen

Barnehageeier skal ha internkontroll med barnehagen for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven.

Barnehageeier må delegere oppgaver og utførelsen av kontrollarbeidet til barnehagen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Krav til likebehandling og uavhengighet

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal likebehandle kommunale og private barnehager. Dette skal ivareta tilliten til kommunens som barnehagemyndighet.
De oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet, kan ikke utføres av de samme personene som også ivaretar oppgaver som barnehageeier. Disse oppgavene skal være adskilt.

Tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager 

I dag er det kommunene som har ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager. Det er planlagt at denne myndigheten blir overført til Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsdepartementet blir klageinstans. Tidspunktet for dette er foreløpig ikke avklart, og inntil dette er vedtatt har kommunene fremdeles ansvaret. 

Se mer om dette i forskrift om overgangsregler til barnehageloven.

Nye bestemmelser i barnehageloven

Alle bestemmelsene i barnehageloven har fått ny nummerering. 

Se oversikt over den nye barnehageloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!