Hvordan går det med trivsel og læring i norske barnehager og skoler?

Utdanningsspeilet 2019

– Utdanningsspeilet er en av våre viktigste kilder til kunnskap om barnehagen og grunnopplæringen. Vi har også sett på hvordan unge med innvandrerbakgrunn lykkes i utdanningssystemet, og analysert hvilken betydning innvandrerbakgrunn har for sjansene for å få læreplass.

Det sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.  Utdanningsspeilet 2019 er nummer 15 i rekken av den årlige publikasjonen.  

–  Vi publiserer statistikk og forskning gjennom hele året. Utdanningsspeilet gir et godt innblikk i utviklingen i barnehage, skole og opplæring over tid, sier Nilssen.   

Analyse: Påvirker innvandrerbakgrunn sjansen for å få læreplass? 

– Stadig flere ungdommer søker læreplass, og rekordmange får læreplass. Samtidig ser vi at særlig gutter med innvandrerbakgrunn i mindre grad får læreplass enn øvrige søkere, sier Nilssen.  

Vi ser at elever som kommer til Norge som ungdommer, får utfordringer med å gjennomføre opplæringen.  

– Karakterer og fravær har betydning for sjansene for å få læreplass og forklarer delvis forskjellene mellom innvandrere og øvrige. Om man er født i Norge eller selv har innvandret, påvirker ikke tallene, sier Nilssen.  

 

Noen nøkkelfunn i Utdanningsspeilet 

 • 9 av 10 barn går i barnehage.  
 • Deltagelsen øker for de yngste minoritetsspråklige barna 
 • 4 av 10 som jobber i barnehage er utdannet barnehagelærer. 
 • Elever i grunnskolen får stadig bedre karakterer. 
 • Vi har større lærertetthet: Det er 3000 flere lærere nå enn i 2014, og det er nå 14, 8 elever per lærer på 1.-4 trinn.  
 • 7, 8 prosent av elevene i grunnskolen får spesialundervisning. Andelen øker betydelig fra 1. til 10. Trinn.  
 • 7 av 10 som får spesialundervisning er gutter    
 • Nesten 1 av 5 elever i grunnskolen har innvandrerbakgrunn - det er en dobling på 10 år. 
 • 3 av 4 elever fullfører videregående på 5 år. Det er det høyeste noen gang! 
 • Det er en sterk sammenheng mellom resultater fra grunnskolen og gjennomføring. 
 • Like mange velger studieforbedrende som yrkesfag på Vg1. 
 • 3 av 4 som søker får læreplass.  
 • Det er 19 % flere lærlinger nå enn i 2012.  
 • Søkere med innvandrerbakgrunn får i mindre grad læreplass, særlig gutter.    
 • 9 av 10 elever trives på skolen, men 6 % har opplevd å bli mobbet. 
 • Det har blitt bedre arbeidsro i klasserommene. 

 

Se udir.no/utdanningsspeilet for oppsummering av skole- og barnehageåret.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!