Sandnessjøen vgs vinner Dronning Sonjas skolepris

En enstemmig jury har kåret Sandnessjøen videregående skole i Nordland som vinner av Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering 2021.

 Sandnessjøen videregående skole er en verdig vinner. Skolen utmerker seg med sitt langsiktige arbeid med inkludering og trygt og godt læringsmiljø, der de ser den enkelte elev og strekker seg langt for at elevene skal ha et fellesskap og en trygg skole, sier juryleder Inga Bostad.

I år var det 19 skoler som var nominert til skoleprisen. Juryen vektlegger at skolen er en positiv drivkraft i lokalmiljøet og samarbeider med lokalt næringsliv for å sikre læreplasser for sine yrkesfaglige elever.

Blikk for den enkelte

Sandessjøen videregående har 450 elever og 110 lærere og ligger på Helgelandskysten i Nordland. Mange av elevene bor på hybel, og skolen arrangerer flere kveldsaktiviteter for alle elever på skolen. Skolen har tatt et stort ansvar for inkludering og integrering i samfunnet, og satser på blant annet på norskopplæring som inkludering. Det er viktig for skolen å involvere elevene i alt de gjør, og skolen har et godt og systematisk samarbeid med elevenes hjem. Skolens visjon er «kvalitet med blikk for den enkelte».

- Vi er glade og stolte over å vinne prisen. Vi er opptatt av likeverd og inkludering i hverdagen, og hos oss er alle like viktige, uansett hudfarge, kjønn, bakgrunn og om eleven presterer på topp, eller ikke fullt så bra. Trygghet og trivsel kommer først, uten dette i bunnen nytter det ikke å drive god undervisning eller annen pedagogisk aktivitet, sier Arne Tømmervold, rektor ved Sandnessjøen videregående skole.

Prisutdeling i desember

Hennes Majestet Dronning Sonja har selv tatt initiativ til prisen. I 2021 er det 15. gang hun deler den ut. Prisen består av 250 000 kroner, et diplom og et kunstverk med tittelen «Vekst», signert Dronningen.

Dronningen deler ut prisen på Sandnessjøen videregående skole 2. desember.

Hele juryens begrunnelse, samt mer informasjon om prisen og kriteriene ligger på udir.no.

Se film av juryen som offentliggjør prisen.

Kontaktinfo:

Juryleder
Inga Bostad
930 85 191

Pressekontakt i Utdanningsdirektoratet
Stine Grimsrud
sgr@udir.no | 97 19 42 50