Elevene har rett til å få opplæring, selv om de er hjemme

Elever som er forkjølet, hoster eller har milde luftveissymptomer, må være hjemme fra skolen. Disse elevene har fremdeles rett til opplæring selv om de må være hjemme.

Denne høsten må elever som er forkjølet, hoster eller har milde luftveissymptomer, være hjemme fra skolen. Det betyr at det i perioder kan være mange elever som er borte fra skolen. I tillegg vil noen elever ha korte fravær i flere omganger. Disse elevene har fremdeles rett til opplæring selv om de må være hjemme. 

Det er mange grunner til at elevene ikke kan møte skolen. Skolen har plikt til å gi opplæring hjemme hvis eleven er hjemme over tid på grunn av:

  • karantene eller isolasjon
  • milde symptomer og sykdomsfølelse
  • nær familie som er i risikogruppen eller selv er i en risikogruppe

Skolen må gi opplæring til elevene hjemme hvis skolen har stengt eller redusert åpnings- og oppholdstid på grunn av smitteverntiltak.

– Jeg har full forståelse for at det ikke er enkelt å være elev og lærer og å drive skoler under de forholdene vi har nå. Mye er usikkert og situasjonen endres raskt. Vi har en helt ny situasjon hvor mange av dem som er hjemme, egentlig ikke er så veldig syke og kan få opplæring. Nå får skolene informasjon om når elevene skal ha opplæring hjemme og råd om hvordan dette kan foregå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

– Vi vet at mange skoler allerede er godt i gang og har planlagte opplegg for de elevene som ikke kan møte på skolen. Vi er opptatt av god informasjon til både elever og foreldre, og det er viktig at skolen har dialog med hjemmet, sier direktør Hege Nilssen.

Les mer på opplæring til elever som ikke kan møte på skolen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!