38 søker om å starte friskole i 2020

28 grunnskoler og 10 videregående skoler har søkt om å starte friskole med oppstart høsten 2020.

 I år ser vi at de fleste søker på grunnlag av livssyn og profil. Antall skoler som søker på grunnlag av profil, som for eksempel idrettsskoler for ungdom og skoler med fokus på entreprenørskap er stabilt, sier fungerende avdelingsdirektør Magne Hopland Engebretsen.

Slik er fordelingen av søknader for å opprette nye friskoler:

  • 14 søker på grunnlag av livssyn - som humanistisk og kristent
  • 11 søker som profilskoler med spesialisering på fag eller tema 
  • 6 søker på grunnlag av internasjonal læreplan
  • 4 søker på grunnlag av anerkjent pedagogisk retning – slik som montessori- eller steinerskoler 
  • 3 søker på grunnlag av toppidrett på videregående

En grunnskole eller en videregående skole som blir godkjent etter friskoleloven, må tilby opplæring på et særskilt grunnlag. Disse skolene har rett til statstilskudd. Søkerne får svar innen 1. februar 2020, og de skolene som blir godkjent kan starte opp høsten 2020.

Her finner du oversikten over alle søknader.

Pressekontakt

Doris Amland
dam@udir.no
970 63 855

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!