Tilskuddssatser for frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven – 2017

Satser for 2017 under kap 228 post 72 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2017.

Tilskudd utbetales med 75 % av følgende satser per elev i 2017.

Satser 2017
KurstilbudSatser

Bibelstudium m.m.

127 000

Studietilbud utover videregående opplæring 

127 000

Reklameutdanning

-   inntil 75 elever 

140 300

-   over 75 elever 

127 000

Kunst-,   medie- og musikkutdanning

-   inntil 30 elever 

184 600

-   over 30 elever 

140 300

Satser 2017 Norsk Yrkesdykkerskole 
Norsk YrkesdykkerskoleSatser

-   inntil 28 elever 

356 400

-   over 28 elever 

267 400

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!