Tilskuddssatser for Rogaland sjøaspirantskole og Sørlandet maritime videregående skole - 2017

Satser for 2017 under kap 228 post 76 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet. 

For de maritime videregående skolene gis 85 % av tilskuddsats pr elev i henhold til utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon for frittstående videregående skoler i Norge.

Skolen får i tillegg til tilskuddet pr elev, et særskilt basistilskudd for å kompensere for den maritime driften av skolene.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!