Tilskuddssatser landslinjer 2023

Her finner du tilskuddssatsene til landslinjer for 2023.

  • Satser for 2023, under kapittel 225 post 60 gjeldende fra 1.1.2023 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
Tilskudd
LandslinjeSatser 01.01.2023
Idrettslinjer86 500
Folkemusikk/Jazz108 200
Økologisk landbruk177 800
Anleggsfag153 100
Flyfag/avionikk/romteknologi144 400
Yrkessjåfør158 900
Sportsfiske86 500
Ur- og instrumentmaker144 400
Smedfaget144 400
Natur- og miljøfag86 500
Sjømat86 500