Tilskuddssatser landslinjer 2022

Her finner du tilskuddssatsene til landslinjer for 2022.

  • Satser for 2022, under kapittel 225 post 60 gjeldende fra 1.1.2022 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
LandslinjeSatser 01.01.2022
Idrettslinjer84 400
Folkemusikk/Jazz105 700
Økologisk landbruk173 700
Anleggsfag149 500
Flyfag/avionikk/romteknologi141 000
Yrkessjåfør155 200
Sportsfiske84 400
Ur- og instrumentmaker141 000
Smedfaget141 000
Natur- og miljøfag84 400
Sjømat84 400