Tilskuddssatser for skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven – 2018

Her finner du tilskuddssatsene for skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven for 2018.

Satser for 2018 under kap 228 post 72 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2018. 

Tilskudd utbetales med 75 % av følgende satser per elev i 2018:
KurstilbudSatser
Bibelstudium m.m.      129 800 
Studietilbud utover videregående opplæring    129 800
Reklameutdanning
- inntil 75 elever   141 200
- over 75 elever   129 800
Kunst-, medie- og musikkutdanning
- inntil 30 elever   189 900
- over 30 elever   141 200

 

Norsk Yrkesdykkerskole Sats 2017          Forventet lønns- og prisvekst 2017- 2018 Satser 2018  (avrundet)
 Inntil til 28 elever 356 400  2,70 %  366 000
 Over 28 elever 267 400  2,70 %  274 600

Last ned beregning

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!