Tilskuddssatser for frittstående skoler for funksjonshemmede - 2017

Satser for 2017 under kap 228 post 75 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet. 

Satser 2017, frittstående skoler for funksjonshemmede elever
NivåSatser

Nokså ressurskrevende elever 

318 700

Særlig ressurskrevende elever 

514 000

Tilskudd utbetales med 100 % av følgende satser per elev i 2017.

Det gis to satser til skolene for funksjonshemmede. En sats for særlig ressurskrevende elever og en for nokså ressurskrevende elever.

Satsene for 2016 er lagt til grunn. Disse satsene korrigeres med 2,8% forventet lønns- og prisvekst fra 2016 til 2017. Satsene til skoler for funksjonshemmede er ikke basert på KOSTRA-tall, skolene får derfor fortsatt øremerket tilskudd til læremidler for en tredjedel av sine elever; kr 5 100 på yrkesfaglige utdanningsprogram og kr 6 900 på studieforberedende utdanningsprogram.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!