Tilskuddssatser for frittstående videregående skoler – 2017

Satser for 2017 under kap 228 post 71 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2017. 

Satser for frittstående videregående skoler i Norge

Det er beregnet egne satser for de ulike utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev i 2017
Utdanningsprogram Kunnskapsløftet Satser
Studiespesialisering

122 400

Bygg- og anleggsteknikk

161 900

Elektrofag

153 800

Design og håndverksfag

165 500

Restaurant- og matfag

167 500

Helse- og oppvekst

146 300

Idrettsfag

133 400

Teknikk og industriell produksjon

157 000

Musikk, dans og drama

175 400

Medier og kommunikasjon, yrkesfaglig utdanningsprogram

144 500

Medier og kommunikasjon, studieforberedende utdanningsprogram

144 500

Naturbruk

203 400

Service og samferdsel

154 500

Kunst, design og arkitektur

122 400

Steinerskolesatser

139 200

Toppidrett

Tilskuddet for 2016 legges til grunn og justeres med 2,8 % lønns- og prisvekst fra 2016 til 2017. I Prop. 1 S for 2017 er det lagt inn en økning i bevilgningen til toppidrett med 2,4 mill. kroner.

 Det gis følgende tilskudd til toppidrett for 2017
SkoleTilskudd 2017
Haugesund Toppidrettsgymnas AS

                4 736 000

Norges Toppidrettsgymnas Bærum AS

                7 197 900

Norges Toppidrettsgymnas Geilo AS

                2 400 800

Norges Toppidrettsgymnas Kongsvinger AS

                2 429 000

Norges Toppidrettsgymnas Lillehammer AS

                4 936 500

Norges Toppidrettsgymnas Tromsø AS

                1 593 200

Stiftelsen Toppidrettsgymnaset i Telemark

                4 103 500

Wang AS

                6 974 500

Wang Toppidrett Fredrikstad AS

                3 327 600

Wang Toppidrett Stavanger AS

                3 395 000

Wang Toppidrett Tønsberg AS

                3 885 000

Tilskudd for 2017 under kap 228 post 79 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2017.  

Kapitaltilskudd til friskoler

I 2014 ble det innført et kapital- og husleietilskudd. Tilskuddet gjelder frittstående grunn- og videregåendeskoler som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Elevtall pr. 1. oktober 2016 legges til grunn for utbetalingen i 2017. Tilskuddet videreføres på 2016 nivå.

Satser for frittstående videregående skoler i utlandet

Satsene for frittstående videregående skoler i utlandet avviker fra satsene for frittstående videregående skoler i Norge, fordi skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon. 

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev i 2017
Utdanningsprogram Kunnskapsløftet Satser
Studiespesialisering 

127 000

Helse-   og oppvekstfag

153 600

Spesialundervisning - frittstående videregående skoler i utlandet

Ansvaret for refusjon av utgifter til spesialundervisning ved norske skoler i utlandet, er delegert til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Tilskuddet utbetales med 100 % av følgende sats per time:
TimeSats
Lærertime

732,-

Assistenttime

366,-

Satser for 2017 under kap 228 post 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2017. 

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!