Tilskuddssatser for videregående skoler godkjent etter friskolelova–2019

Her finner du tilskuddssatsene for frittstående videregående skoler i Norge og norske skoler i utlandet for 2019.

Her finner du tilskuddssatsene for frittstående videregående skoler i Norge og norske skoler i utlandet for 2019:

  • Satser for 2019 under kap. 228 post 71 og 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2019.  
  • Satsene er beregnet på bakgrunn av KOSTRA-tall fra 2017, prisjustert til 2019 med unntak av satsene til Medier og kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur.
  • Medier og kommunikasjon får satsen for utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon fra 2017 prisjustert til 2019.
  • Kunst, design og arkitektur får samme sats som Studiespesialisering. Satser for videregående skoler i Norge godkjent etter friskolelova

Det er beregnet egne satser for de ulike utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet.

Tilskudd utbetales med 85 prosent av følgende satser pr. elev, 1.1.2019:

Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering 127 400
Bygg- og anleggsteknikk 165 900
Elektrofag 159 800
Design og håndverksfag 168 000
Restaurant- og matfag 177 200
Helse- og oppvekst 149 000
Idrettsfag 136 500
Teknikk og industriell produksjon 169 000
Musikk, dans og drama 184 400
Medier og kommunikasjon, studieforberedende utdanningsprogram 152 700
Naturbruk 182 000
Service og samferdsel 160 900
Kunst, design og arkitektur 127 400
Steinerskolesatser 144 200

Satser for videregående skoler i utlandet godkjent etter friskolelova

Satsene for videregående skoler i utlandet avviker fra satsene for videregående skoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd utbetales med 85 prosent av følgende satser pr. elev, 1.1.2019:

Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering 132 500
Helse- og oppvekstfag  156 700

Spesialundervisning - frittstående videregående skoler i utlandet

Forvaltningen av refusjon for utgifter til spesialundervisning ved norske skoler i utlandet, er delegert til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

  • Satser for 2019 under kap. 228 post 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2019.

Tilskudd utbetales med 100 prosent av følgende sats pr. time:

Time Sats
Lærertime  774
Assistenttime  387

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter friskolelova

Kapital- og husleietilskudd over kap. 228 82, gjelder frittstående grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Elevtall pr. 1. oktober 2018 legges til grunn for utbetalingen i 2019.  

Toppidrett

Her finner du oversikt over hvilke skoler som får tilskudd til toppidrett i 2019:

  • Tilskuddet for 2018 legges til grunn og justeres med 2,9 prosent lønns- og prisvekst fra 2018 til 2019.
  • Tilskudd for 2019 under kap. 228 post 79 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2019. 
SkoleTilskudd 2019
Haugesund toppidrett  5 004 900
Norges toppidrettsgymnas, Bærum 7 606 600
Norges toppidrettsgymnas, Geilo   2 537 100
Norges toppidrettsgymnas, Kongsvinger 2 566 900
Norges toppidrettsgymnas, Lillehammer  5 216 800
Norges toppidrettsgymnas, Tromsø  1 683 700
Stiftelsen toppidrettsgymnaset i Telemark 4 336 500
Wang A/S, Oslo   7 370 500
Wang toppidrett,  Fredrikstad  3 516 600
Wang toppidrett, Stavanger      3 587 800
Wang, Tønsberg      4 105 600

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!