Tilskuddssatser for videregående skoler godkjent etter friskolelova – 2021

Her finner du tilskuddssatsene for frittstående videregående skoler i Norge og norske skoler i utlandet for 2021:

Satser for 2021 under kap. 228 post 71 og 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

Satsene er beregnet på bakgrunn av KOSTRA-tall fra 2019, prisjustert til 2021 med noen unntak: 

  • Håndverk, design og produktutvikling, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Frisør, blomster og interiør og eksponeringsdesign får sats for Design og håndverk for 2021.
  • Salg, service og reiseliv får sats for Service og samferdsel for 2021.

Satser for videregående skoler i Norge godkjent etter friskolelova

Det er beregnet egne satser for de ulike utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser pr. elev, 1.1.2021:

Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering 133 800
Bygg- og anleggsteknikk       171 400
Elektro og datateknologi 168 600
Design og håndverk 173 400
Restaurant- og matfag 187 100
Helse- og oppvekstfag 153 900
Idrettsfag   144 800
Teknologi- og industrifag

174 800

Musikk, dans og drama

191 300

Medier og kommunikasjon

140 000

Naturbruk

198 800

Service og samferdsel

170 300

Kunst, design- og arkitektur 140 100
Håndverk, design og produktutvikling 173 400
Informasjonsteknologi og medieproduksjon 173 400
Salg, service og reiseliv 170 300
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 173 400
Steinerskole, studiespesialisering 150 400

Satser for videregående skoler i utlandet godkjent etter friskolelova

Satsene for videregående skoler i utlandet avviker fra satsene for videregående skoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser pr. elev, 1.1.2021:

Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering 139 200
Helse- og oppvekstfag 161 800

Spesialundervisning - frittstående videregående skoler i utlandet

Forvaltningsoppgaver knyttet til refusjon for utgifter til spesialundervisning ved norske skoler i utlandet, er delegert til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

  • Satser for 2020 under kap. 228 post 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

Tilskudd utbetales med 100 % av følgende sats pr. time:

TimeSats
Lærertime 825,-
Assistenttime 412,-

Toppidrett

Her finner du oversikt over hvilke skoler som får tilskudd til toppidrett i 2021:

  • Tilskuddet for 2020 legges til grunn og justeres med 3,2 % lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021.
  • Tilskudd for 2021 under kap. 228 post 79 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2021.
SkoleTilskudd 2021
Haugesund Toppidrettsgymnas AS 5 303 600 
Norges toppidrettsgymnas Bærum AS 8 060 700 
Norges toppidrettsgymnas Geilo AS 2 688 600 
Norges toppidrettsgymnas Kongsvinger AS 2 720 100 
Norges toppidrettsgymnas Lillehammer  AS 5 528 100 
Norges toppidrettsgymnas Tromsø AS 1 784 200 
Stiftelsen Telemark Toppidrett gymnas 4 595 300 
Wang A/S 7 810 400 
Wang Fredrikstad  A/S 3 726 400 
Wang Toppidrett Stavanger AS 3 801 900 
Wang Tønsberg AS 4 350 600 

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!