Tilskuddssatser for videregående skoler godkjent etter friskolelova – 2018

Her finner du tilskuddssatsene for frittstående videregående skoler i
Norge og norske skoler i utlandet for 2018:

  • Satsene er beregnet på bakgrunn av KOSTRA-tall fra 2016, prisjustert til 2018.

Satser for videregående skoler i Norge godkjent etter friskolelova

Det er beregnet egne satser for de ulike utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2018:
Utdanningsprogram Kunnskapsløftet Satser

Studiespesialisering

125 000

Bygg- og anleggsteknikk

163 700

Elektrofag

156 200

Design og håndverksfag

168 000

Restaurant- og matfag

170 400

Helse- og oppvekst

147 600

Idrettsfag

134 300

Teknikk og industriell produksjon

162 100

Musikk, dans og drama

180 400

Medier og kommunikasjon, yrkesfaglig utdanningsprogram

148 400

Medier og kommunikasjon, studieforberedende utdanningsprogram

148 400

Naturbruk

199 900

Service og samferdsel

157 700

Kunst, design og arkitektur

125 000

Steinerskolesatser

142 100

Satser for videregående skoler i utlandet godkjent etter friskolelova

Satsene for videregående skoler i utlandet avviker fra satsene for videregående skoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2018:

Utdanningsprogram Kunnskapsløftet Satser

Studiespesialisering 

129 800

Helse-   og oppvekstfag

155 000

Spesialundervisning – frittstående videregående skoler i utlandet

Ansvaret for refusjon av utgifter til spesialundervisning ved norske skoler i utlandet, er delegert til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

  • Satser for 2018 under kap 228 post 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2018.

Tilskudd utbetales med 100 % av følgende sats per time:

TimeSats

Lærertime

752,-

Assistenttime

376,-

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter friskolelova

I 2014 ble det innført et kapital- og husleietilskudd over kap. 228 post 82. Tilskuddet gjelder frittstående grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Elevtall pr. 1. oktober 2017 legges til grunn for utbetalingen i 2018. Tilskuddet videreføres på 2017 nivå.

Toppidrett

Her finner du oversikt over hvilke skoler som får tilskudd til toppidrett i 2018:

  • Tilskuddet for 2017 legges til grunn og justeres med 2,7 % lønns- og prisvekst fra 2017 til 2018.
  • Tilskudd for 2018 under kap 228 post 79 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2018.
Det gis følgende tilskudd til følgende skoler med toppidrett i 2018:
SkoleTilskudd 2018

Haugesund toppidrett AS

           4 864 000

Norges toppidrettsgymnas Bærum AS

           7 392 000

Norges toppidrettsgymnas Geilo AS

           2 466 000

Norges toppidrettsgymnas Kongsvinger AS

           2 495 000

Norges toppidrettsgymnas Lillehammer AS

           5 070 000

Norges toppidrettsgymnas Tromsø AS

           1 636 000

Stiftelsen toppidrettsgymnaset i Telemark

           4 214 000

Wang A/S

           7 163 000

Wang toppidrett    Fredrikstad AS

           3 417 000

Wang toppidrett Stavanger AS

           3 487 000

Wang Tønsberg AS

           3 990 000

Last ned beregning

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!