Tilskuddssatser for skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven–2019

Her finner du tilskuddssatsene for skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven for 2019.

  • Satser for 2019 under kap. 228 post 72 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2019.  Tilskudd utbetales med 75 prosent av følgende satser pr. elev i 2019:
SkoleSatser
Bibelstudium m.m.  132 500
Studietilbud utover videregående opplæring   132 500
Reklameutdanning
-  inntil 75 elever   143 900
- over 75 elever 132 500
Kunst-, medie- og musikkutdanning
- inntil 30 elever   194 500
- over 30 elever   143 900

 

Norsk YrkesdykkerskoleSatser 2018 Forventet lønns- og prisvekst 2018- 2019Satser 2019  (avrundet)
Inntil til 28 elever 366 000  2,90 % 376 600
Over 28 elever  274 600  2,90 % 282 600

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!