Tilskuddssatser for Rogaland videregående sjøaspirantskole og Stiftelsen Sørlandet maritime videregående skole – 2019

Her finner du tilskuddssatsene for Rogaland videregående sjøaspirantskole og Stiftelsen Sørlandet maritime videregående skole for 2019.

  • Satser for 2019 under kap. 228 post 76 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2019. 

For de maritime videregående skolene gis 85 prosent av tilskuddssats pr. elev i henhold til utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon for frittstående videregående skoler i Norge.

UtdanningsprogramSats pr. elev 1. januar 2019 
Elektrofag 159 800
Teknikk og industriell produksjon 169 000

Skolene får i tillegg til tilskuddet pr. elev, et særskilt tilskudd for å kompensere for den maritime driften av skolene.

Skole Særtilskudd til maritim drift 2019
Stiftelsen Sørlandets maritime videregående skole (Sjøkurs)  9 840 800
Rogaland videregående Sjøaspirantskole (Gann)  16 625 200

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!