Tilskuddssatser for grunnskoler godkjent etter friskolelova - 2021

Her finner du tilskuddssatsene for grunnskoler i Norge og norske grunnskoler i utlandet for 2021.

  • Satser for 2021 under kap. 228 postene 70 og 73 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
  • Knekkpunkt og satser for 2021 er en videreføring av knekkpunkt og satser for 2020. Satsene for 2020 er prisjustert med FIN sin prisomregningsfaktor for 70-poster med 3,2 %.

Satser for grunnskoler godkjent etter friskolelova

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2021:

TrinnTil og med 42 eleverFra og med 43 elever
Barnetrinnet 205 600 76 400
Ungdomstrinnet 212 800 79 100

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter friskolelova

Kapital- og husleietilskudd over kap. 228 82, gjelder frittstående grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Elevtall per 1. oktober 2020 legges til grunn for utbetalingen i 2021.

Satser for grunnskoler i utlandet godkjent etter friskolelova

Satsene for grunnskoler i utlandet avviker fra satsene for grunnskoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser pr. elev, 1.1.2021

TrinnTil og med 42 eleverFra og med 43 elever
Barnetrinnet 207 800 77 200
Ungdomstrinnet 215 100 80 000

Spesialundervisning - grunnskoler i utlandet

Ansvaret for refusjon av utgifter til spesialundervisning ved norske grunnskoler i utlandet er delegert til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Tilskuddet utbetales med 100 % av følgende satser:

TimeSats
Lærertime 825,-
Assistenttime 412,-
Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter friskolelova – 2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!