Tilskuddssatser for grunnskoler godkjent etter friskolelova – 2018

Her finner du tilskuddssatsene for grunnskoler i Norge og norske grunnskoler i utlandet for 2018:

  • Satser for 2018 under kap 228 postene 70 og 73 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2018.
  • Satsene er beregnet på bakgrunn av KOSTRA-tall fra 2016, prisjustert til 2018.
  • Timetallsutvidelsen høsten 2016 er lagt inn med helårseffekt.

Satser for grunnskoler i Norge godkjent etter friskolelova

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2018:
TrinnTil og med 40 eleverFra og med 41 elever

Barnetrinnet  

177 600

69 400

Ungdomstrinnet

191 900

74 900

Satser for grunnskoler i utlandet godkjent etter friskolelova

Satsene for grunnskoler i utlandet avviker fra satsene for grunnskoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2018:
TrinnTil og med 40 eleverFra og med 41 elever

Barnetrinnet

179 500

70 100

Ungdomstrinnet

194 000

75 800

Spesialundervisning – grunnskoler i utlandet

Ansvaret for refusjon av utgifter til spesialundervisning ved norske grunnskoler i utlandet er delegert til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Tilskuddet utbetales med 100 % av følgende satser per time:

TimeSats

Lærertime

752

Assistenttime

376

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter friskolelova

I 2014 ble det innført et kapital- og husleietilskudd over kap 228 post 82. Tilskuddet gjelder frittstående grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Elevtall pr. 1. oktober 2017 legges til grunn for utbetalingen i 2018. Tilskuddet videreføres på 2017 nivå.

Last ned beregning

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!