Tilskuddssatser for grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede godkjent etter friskolelova - 2018

Her finner du tilskuddssatsene for grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede for 2018.

  • Satsene for 2017 er lagt til grunn og korrigeres med 2,7% forventet lønns- og prisvekst fra 2017 til 2018.
  • Satsene til skoler for funksjonshemmede er ikke basert på KOSTRA-tall, skolene får derfor fortsatt øremerket tilskudd til læremidler for en tredjedel av sine elever;
    kr 5 200 på yrkesfaglige utdanningsprogram og kr 7 100 på studieforberedende utdanningsprogram.

Det gis to satser til skolene for funksjonshemmede, en sats for særlig ressurskrevende elever og en for nokså ressurskrevende elever.

Tilskudd utbetales med 100 % av følgende satser per elev, 1.1.2018:
Nivå Satser
Særlig ressurskrevende elever  527 900
Nokså ressurskrevende elever  327 300

Last ned beregning

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!